Miejsca do zwiedzania

Budynki należące do dworu myśliwskiego hrabiego Pahlena (przełom wieku 18 – 19).

Park Narodowy Tērvete.

Odległość: 500m

www.mammadaba.lv

Muzeum pisarki Anny Brigadery „Sprīdīši”. Budynek został wybudowany w roku 1840 jako pierwszy młyn wodny w Tērvete. Od roku 1852 do 1861 mieściła się tutaj szkoła, ale od roku 1922 budynek przeszedł do własności słynnej pisarki.

Odległość: 700 m

www.spridisi.lv

Muzeum historyczny  oraz 12-wieczny zamek z drzewa litego.

Odległość: 600m

www.lielkenins.lv

Centrum zarządzania gminą do 13 wieku znajdował się na Kopcu Tērvete (nazywanym Cukurkalns). Było to miejsce dobrze ufortyfikowane, które semigalcy opuścili broniąc się przed przewagą Kawalerów mieczowych w roku 1286.

Odległość: 300 m

Zamek na wzgórzu w Tērvete z ruinami zamku Kawalerów Mieczowych Hof zum Berge zamek Kalnamuiža pierwszy raz został wybudowany w roku 1339 na miejscu zamku semigalców, z którego pochodzi nazwa w języku niemieckim. Zamek po raz pierwszy został zrujnowany przez najwyższego książę Litwy Olgierda, odnowiony w czasach Książa Gottharda Kettlera. W roku 1596 synowie Książa Gottharda Kettlera w zamku Kalnamuiža zawarli umowę o poddział księstwa na dwie części — Fryderyk został Książem Semigalii z pałacem w Mitawie (teraz Jełgawa) a Wilhelm Książem Kurlandii i rezydował w Goldyndze. Podczas Wielkiej Wojny Północnej zamek został ponownie zrujnowany przez Szwedów, którzy go bombardowali armatami z Wzgórza Świętego. Podczas rewolucji w roku 1905 koło ruin zostali karani rewolucjoniści, dlatego na tym miejscu znajduje się pomnik ku czci tych wydarzeń.

Odległość: 100m

Kilka stuleci dawne geometryczne nasadzenia lip.

Odległość: 100m

Starożytne miejsce kultu semigalców Wzgórze Święte (Wzgórze Szwedów), na którym w roku 1283 Kawalerowie Mieczowe zbudowali swój pierwszy drewniany zamek, mieszkający w którym garnizon rycerzy w ciągu czterech lat niszczył i opustoszał Semigalię. W 17 wieku podczas wojny Polsko-Szwedzkiej na wzgórzu swoją fortyfikację miało wojsko Szwedzkie, które armatami bombardowało zamek Książa Kurlandii – Kalnamuiža.

Odległość: 300m

Krypta hrabska, w budowie której wykorzystany materiał – trawertyn – został przywieziony z Włoch.

Odległość: 500m

Tērvetes (Kalnamuižas) kościół (wybudowany w roku 1614).

Odległość: 500m

Centrum rehabilitacyjny „Tērvete”, dawniej sanatorium dla chorych na gruźlicę w Tērvete, wybudowany od roku 1930 do 1932 według projektu architekta A. Klinklāvs, jako największe i najnowocześniejsze sanatorium do leczenia chorych na gruźlicę w Krajach Bałtyckich.

Odległość: 500 m

www.rctervete.lv

Tērvetes róg skalny.

Odległość: 800m